<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวกิจกรรม

เดินขบวนรณรงค์ป้องกันโรค "ไข้เลือดออก" ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่วาง

  • 29 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 305 ครั้ง

29 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลแม่วาง ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค "ไข้เลือดออก" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการร่วมกันเดินขบวนเพื่อรณรงค์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่วาง และใกล้เคียง ได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก และ รู้ถึงวิธีการป้องกันโรคอย่างถูกวิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็ได้รับความร่วมมือจาก สาธารณสุขอำเภอแม่วาง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่วาง กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้านในพื้นที่ พร้อมด้วย อาสาสมัครชุมชน (อสม.) คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา ที่ได้ร่วมเดินขบวนในครั้งนี้ เริ่มต้นตั้งแต่ลานหน้าแม่วางพลาซ่า ไปจนถึง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง

ก่อนที่ กลุ่ม อสม.ทั้ง 8 หมู่บ้าน จะได้ร่วมกันทำกิจกรรม อบรมเพิ่มพูนความรู้ การมอบประกาศนียบัตร รางวัล "อสม. ผู้ทรงคุณค่า" ซึ่งก็เป็นตัวแทนของ อสม. หมู่บ้านละ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในอนาคต และต่อจากนั้น กลุ่ม อสม.ทั้งหมดก็ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และ จัดการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายภายในชุมชนพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่วางร่วมกันอีกครั้ง

โรคไข้เลือดออกยังคงเป็นโรคที่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ในลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย ซึ่งจะเกิดระบาดหนักที่สุดในช่วงฤดูฝน ที่ในแต่ละบ้านมันจะมีน้ำขังอันเป็นที่อยู่อาศัย และที่วางไข่อย่างดีสำหรับเจ้ายุงลายตัวร้าย

โรคไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ดังนี้

  • ป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด โดยสวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดมิดชิด ใช้สารไล่ยุงชนิดต่างๆ เช่น DEET รวมถึงป้องกันไม่ให้ยุงลายเข้ามาหลบซ่อนในบ้าน ทั้งนี้ ยุงลายมักกัดในเวลากลางวันมากกว่ากลางคืน
  • ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณบ้านและใกล้เคียง ด้วยการปิดฝาภาชนะที่มีน้ำขังไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ได้ เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้ เช่น แจกัน ทุกสัปดาห์ ปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัว ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาดปราศจากเศษวัสดุที่อาจมีน้ำขังได้ เช่น ขวดเก่า กระป๋องเก่า เป็นต้น
  • ในรายที่อายุมากกว่า 9 ปี และน้อยกว่า 45 ปี ร่วมกับมีประวัติ เคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้ว อาจพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกจากสายพันธุ์อื่น
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด

053-489406-7 ต่อ 60แชร์หน้านี้: