<
 ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการในพื้นที่เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

  • 8 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 377 ครั้ง

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่วาง นำโดย นายธัญญะ ปิยะพันธ์โอภาส (เลขานุการนายกเทศมนตรี) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่วาง งานพัฒนาชุมชนและกองช่าง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ท่าน เพื่อสำรวจตรวจสอบเยี่ยมบ้านผู้พิการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่วาง เพื่อจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงของเทศบาลตำบลแม่วาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าว ได้ลงพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4 หมู่บ้าน จำนวน 5 ราย ได้แก่ บ้านกาด 1 ราย บ้านน้ำต้น 1 ราย บ้านสันโป่ง 1 ราย และบ้านดอนเปา 2 ราย โดยจะสนับสนุนงบประมาณรายละ 70,000 บาท

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด

0956866941แชร์หน้านี้: