ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข้อมูลการยื่นเอกสาร (ยื่นซอง)

ข้อมูลการยื่นเอกสาร (ยื่นซอง) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการเทศบาลตำบลแม่วาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 10 มกราคม 2565
  • อ่าน 327 ครั้งแชร์หน้านี้: