ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข้อมูลการยื่นเอกสาร (ยื่นซอง)

ข้อมูลการยื่นเอกสาร (ยื่นซอง) โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า กว้าง 40 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 1 ธันวาคม 2564
  • อ่าน 270 ครั้งแชร์หน้านี้: