ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านสันโป่ง ถึงทางหลวงหมายเลข 1013 บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

  • 15 กุมภาพันธ์ 2567
  • อ่าน 126 ครั้งแชร์หน้านี้: