ข้อมูลเทศบาล

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส

นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง
โทร 053-489406-7 ต่อ 12

msgสายตรงนายก

นายอินทปัตร บุญทวี - ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31

นายอินทปัตร บุญทวี

ปลัดเทศบาล 053-489406-7 ต่อ 31


hornข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 57-083 สายทางถนนเลียบลำเหมืองแพะ หมู่ที่ 3 บ้านกิ่วแลป่าเป้า ถึง หมู่ที่ 8 บ้านอัมพาราม ตำบลบ้านกาด กว้าง 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่วาง

  • 22 เมษายน 2567
  • อ่าน 104 ครั้งแชร์หน้านี้: